ENG SRB

Počeo sa radom portal neplaćenih novčanih kazni

Od danas je građanima dostupan Portal neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, centralizovana elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravosnažnom i izvršnom odlukom prekršajnih sudova na teritoriji Republike Srbije. Unosom potrebnih podataka u prazna polja aplikacije, svaki građanin može da vidi ima li neki neplaćeni prekršaj, ali u isto vreme i da dobije instrukcije za uplatu kako bi izmirili svoje obaveze. Svi prekršajni sudovi su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima - Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja. Registru neplaćenih novčanih kazni se može pristupiti na sledećem linku -https://rnk.sipres.sud.rs/

SIPRES - novo poglavlje u radu prekršajnih sudova u Srbiji

JRGA je u protekle dve i po godine  radila na izradi softvera za prekršajne sudove u Srbiji. Rezultat ovih napora je SIPRES, sistem prekršajnih sudova. SIPRES je automatizovani sistem čiji se svi podaci čuvaju na serveru u Ministarstvu pravde u Beogradu sa kojim su, putem interneta, povezani svi prekršajni sudovi i sva njihova odeljenja. Ovo je prvi put da su prekršajni sudovi međusobno povezani tako da mogu lako i jednostavno da razmenjuju podatke i predmete bez upotrebe papira i oslanjanja na poštanske usluge.

Svečano otvorena zgrada Prekršajnog suda u Beogradu

Svečanom otvaranju renovirane sudske zgrade Prekršajnog suda u Ustaničkoj ulici prisustvovali su predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, ministri pravde i unustrašnjih poslova Nikola Selaković i Nebojša Stefanović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović, gradonačelnik Grada Beograda Siniša Mali i ambasador SAD u Srbiji Majkl Kirbi.

Održano godišnje savetovanje sudija prekršajnih sudova

Godišnje savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije koje je odrzano od 21. do 23. oktobra 2015. godine u hotelu ’Đerdap’ u Kladovu otvoreno je pozdravnim govorom Zorana Pašalića, predsednika Udruženja sudija prekršajnih sudova RS i predsednika Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Prekršajni sudovi kao najefikasniji partner reforme pravosuđa - problemi, dileme i preporuke u postizanju još boljih i efektivnijih rezultata rada“. 

JRGA projekat i Ministarstvo pravde predstavili promotivnu kampanju za novi Zakon o zaštiti uzbunjivača

Dana 3. juna, u saradnji sa Ministarstvom pravde, JRGA projekat je organizovao konferenciju za štampu na kojoj je objavljen početak jednomesečne javne edukativne kampanje za novi Zakon o zaštiti uzbunjivača pod sloganom „Sad su uzbunjivači jači“. 

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, Vrnjačka Banja

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji. 

Drugog dana savetovanja direktor Projekta, Lorens T. Veter, održao je prezentaciju o glavnim funkcionalnostima  SIPRESa, sistema za automatizovano vođenje predmeta u prekršajnom postupku, koji se primenjuje u svim prekršajnim sudovima u zemlji od septembra ove godine I istakao je njegov značaj za unapređenje efikasnosti i efektivnosti u prekršajnim sudovima Srbiji. Gospodin Veter naglasio je prednosti reorganizacije i optimizacije procesa rada koja će se dogoditi u prekršajnim sudovima sa potpunim uvođenjem ovog  softvera, kao i lak pristup tačnim informacijama svakog predmeta, praćenju naplate, a posebno pristup statističkim izveštajima samo jednim klikom.


JRGA podržala obuku još jedne grupe predavača za oblast etika i integritet u javnom sektoru

Monday, 01. August 2016.
Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa USIAD/JRGA projektom i Stalnom konferencijom gradova i opština, obučila je 10 novih predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su bili predstavnici lokalnih samouprava iz: Vranja, Leskovca, Valjeva, Zrenjanina, Pančeva, Sombora, Smedereva i Kraljeva, kao i predstavnik Srbija Voza iz Beograda.
 
Svi učesnici su uspešno položili test znanja i praktično izveli deo obuke čime su dobili potvrdu o završenoj obuci za predavače. Predavači će, po izmeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u skladu sa Strategijom i Akcionim planom za borbu protiv korupcije, biti zaduženi za držanje obuke o etici i integritetu u institucijama u kojima su zaposleni.
 
Trodnevna obuka održana je od 27. do 29. jula 2016. godine u Beogradu.
Saznaj više

Drugi koordinacioni sastanak između Republičkog javnog tužilaštva i Državne revizorske institucije

Friday, 01. July 2016.

Juče i danas je u Vrdniku, u zajedničkoj organizaciji Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i Ministarstva pravde SAD – Kancelarije za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku pravosuđa (OPDAT), organizovan drugi koordinacioni sastanak između Republičkog javnog tužilaštva i Državne revizorske institucije. Nakon uspostavljanja ovog koordinacionog mehanizma u maju, predstavnici dveju institucija iskoristili su ovonedeljni dvodnevni susret da kroz dijalog i zajednički rad razmene znanja o metodologiji izrade revizorskih izveštaja i načinima da se nalazi revizora iskoriste kao polazna osnova u tužilačkim istragama ili za podnošenje krivičnih prijava. 

Saznaj više

Seminar za studente Pravnog fakulteta u Kragujevcu

Thursday, 23. June 2016.

Danas je Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, uz podršku USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, održalo treći seminar za studente i to na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Nakon Beograda i Novog Sada, i kragujevački budući pravnici, sudije, tužioci, advokati, imali su prilike da čuju nešto više o organizaciji rada prekršajnih sudova, kao i o rezultatima reforme okvira u kome ovi sudovi posebne nadležnosti funkcionišu, a koja se unazad nekoliko godina uspešno sprovodi. Seminaru je prisustvovala grupa od 65 studenata, a Udruženje je potpisalo i Protokol o nastavku saradnje sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu i tri studentska udruženja.

Saznaj više

Dvodnevna obuka na temu pravnih aspekata procesa budžetiranja u poglavlju 23.

Friday, 17. June 2016.

USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) organizovao je na Paliću 16. i 17. juna, u saradnji sa Ministarstvom pravde, dvodnevnu obuku na temu pravnih aspekata procesa budžetiranja u poglavlju 23. 

Saznaj više

Seminar za studente Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Friday, 10. June 2016.

Danas je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu održan seminar za studente u organizaciji Saveza studenata pravnog fakulteta, Udruženja sudija prekršajnih sudova i USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast. 

Saznaj više

Okrugli sto za ovlašćene podnosioce u prekršajnom postupku u Kraljevu

Thursday, 09. June 2016.

USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) podržao je inicijativu Prekršajnog suda u Kraljevu, gde je održan okrugli sto za ovlašćene podnosioce u prekršajnom postupku sa teritorije ove lokalne samouprave.

 

 

Saznaj više