ENG SRB

Početak radova na renoviranju zgrade prekršajnog suda u Beogradu

Ministarstvo pravde je 15.06. organizovalo događaj posvećen početku radova na rekonstrukciji zgrade suda u Ustaničkoj ulici. Tokom naredna četiri meseca, Ministarstvo će, uz podršku JRGA Projekta, u potpunosti renovirati zgradu u kojoj će se objediniti rad Prekršajnog suda u Beogradu, koji se trenutno nalazi na 14 različitih lokacija u gradu. Učesnici na događaju su nosili zaštitne šlemove i pratili su ministra pravde Nikolu Selakovića dok su razgledali gradilište.

JRGA projekat i Ministarstvo pravde predstavili promotivnu kampanju za novi Zakon o zaštiti uzbunjivača

Dana 3. juna, u saradnji sa Ministarstvom pravde, JRGA projekat je organizovao konferenciju za štampu na kojoj je objavljen početak jednomesečne javne edukativne kampanje za novi Zakon o zaštiti uzbunjivača pod sloganom „Sad su uzbunjivači jači“. 

Svečano otvaranje suda u Pirotu

U sredu, 1. aprila 2015. godine ministar pravde Nikola Selaković, američki ambasador u Srbiji Majkl D. Kirbi i norveški ambasador u Srbiji Nils Ragnar Kamsvag zvanično će otvoriti nedavno renovirane prostorije Višeg, Osnovnog i Prekršajnog suda u Pirotu. Događaju će prisustvovati i predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda kao i predsednici sudova u Pirotu. Nakon uvodnih izlaganja, učesnici su obišli renovirane prostorije sva tri suda koja su smeštena u istoj zgradi u samom centru Pirota. 

Sastanak sudova partnera u Nišu

Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) je 19. i 20. marta organizovao sastanak sudova partnera u Nišu, koji je okupio predstavnike rukovodstva prekršajnih sudova iz cele zemlje u cilju diskutovanja o napretku koji je postignut na različitim poljima. Događaj su otvorili Vera Cvjetković, predsednica Prekršajnog suda u Nišu, i Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda. Nakon uvodnog govora, direktor JRGA projekta je održao prezentaciju o najnovijim dostignućima i događajima na Projektu, kao i o budućim planovima. 

Seminar - primena zakona o zaštiti uzbunjivača

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača 01. maja 2015. godine, kojim se propisuje da sve sudije koje će postupati u budućim slučajevima o navedenim nepravilnostima prođu specijalizovanu obuku i budu sertifikovani od strane Pravosudne akademije, JRGA je u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Svečano otvorene prostorije renoviranog prekršajnog suda u Šapcu

Danas su, u okviru JRGA projekta, svečano otvorene prostorije renoviranog prekršajnog suda u Šapcu, koji je obnovljen uz finansijsku podršku USAID-a i Ministarstva.

Prisutnima su se obratili ministar pravde g-din Nikola Selaković, ambasador Američkih Država g-din Majkl Kirbi, predsednik Prekršajnog apelacionog suda g-din Zoran Pašalić i predsednica prekršajnog suda u Šapcu g-đa Dragana Sinđelić.

 

JRGA nastavlja sa organizacijom Dana otvorenog suda za učenike srednjih škola

20. novembra, 2014. godine u Prekršajnom sudu u Čačku, organizovana je još jedna manifestacija u kojoj je učestvovalo 40 srednjoškolaca sa ciljem upoznavanja sa ulogom prekršajnog suda i njegovih sudija u pravosudnom sistemu Republike Srbije, kao i postupkom koji se vodi pred ovim sudskim organom i načinom njegovog rada.

JRGA je i 2014. godine podržala organizaciju godišnje konferencije Udruženja sudija prekršajnih sudova

Trodnevni događaj okupio je više od 350 sudija za prekršaje, sudije Apelacionog prekršajnog suda, predstavnike Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova - Odeljenja saobraćajne policije, Pravosudne akademije kao i goste sudije za prekršaje iz regiona, uključujući Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.

Organizovana je obuka o tehnikama intervjuisanja za revizore svrsishodnosti Državne revizorske institucije (DRI)

Trening je bio fokusiran na to kako pripremiti, sprovesti i dokumentovati rezultate razgovora sa raznim zvaničnicima, na osnovu prakse američke Kacelarije za odgovornu vlast (pandan srpskoj Državnoj revizorskoj instituciji).


Savetovalište protiv nasilja u porodici počinje kampanju za prikupljanje donacija putem platforme za masovne donacije pojedinaca fondacije Global Giving

Tuesday, 01. September 2015.

Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) nastavlja saradnju sa svojim partnerima, korisnicima bespovratnih sredstava, s ciljem da podrži izgradnju njihovih kapaciteta da prikupljaju i upravljaju sredstvima iz spoljnih izvora tako da obezbede dugoročnu održivost svojih organizacija. 

Saznaj više

JRGA i Agencija za borbu protiv korupcije snimili su kratke edukativne filmove za obuku državnih službenika o etici, integritetu i standardima za borbu protiv korupcije

Wednesday, 26. August 2015.

Tokom proteklih godina, JRGA projekat je pružao tehničku pomoć Agenciji za borbu protiv korupcije, tačnije Odseku za edukaciju na izradi plan obuke o integritetu i borbi protiv korupcije za funkcionere, državne službenike i ostale zaposlene u javnom sektoru. 

Saznaj više

Radionica za borbu protiv korupcije u cilju unapređenja sistema zdravstvene zaštite

Tuesday, 11. August 2015.

Srbija u pokretu, primalac grant sredstava JRGA projekata, je u Kragujevcu je 8. i 9. Avgusta u okviru projekta „Pravo da znam“ organizovala radionicu o pravima pacijenata a sve u cilju unapređenja transparentnosti srpskog sistema zdravstvene zaštite. Radionica se usredsredila na komunikacione veštine, mehanizme za borbu protiv korupcije i različite oblike korupcije u zdravstvu. 

Saznaj više

Uzbunjivači u vestima: Nacionalna promotivna kampanja Ministarstva pravde i JRGA projekta o novom Zakonu o zaštiti uzbunjivača se polako približava kraju

Monday, 03. August 2015.

Ministarstvo pravde i JRGA projekat su realizovali nacionalnu kampanju pod nazivom „Uzbunjivači su sada jači“ koja se odnosi na novi Zakon o zaštiti uzbunjivača koja ima za cilj podizanje svesti javnosti o novim zaštitama koje zakon pruža i sve većem učešću građana u borbu protiv korupcije kroz veliku medijsku kampanju u srpskim elektronskim i internet izdanjima. 

Saznaj više

JRGA je nabavila 450 računara za prekršajne sudove i njihove jedinice

Friday, 24. July 2015.

U saradnji sa MP i na osnovu analize potreba koja je sprovedena u okviru JRGA projekta, JRGA projekat i dalje nastavlja da po potrebi nabavlja kompjutersku opremu za prekršajne sudove. Kao deo poslednje nabavke, JRGA je odabrala kompaniju koja je dostavila 450 kompjutera koja su raspoređena u 38 prekršajna suda i sudskih jedinica širom zemlje. Pored ove brojke, dostavljeno je 32 kompjutera korisnicima suda koji se nalaze u prekršajnim sudovima u Aranđelovcu i Valjevu, sudovima u kojima JRGA projekat pilotira SIPRES aplikaciju. 

Saznaj više

Ministarstvo pravde je oformilo radnu grupu za izmene i dopune Zakona o prekršajima

Monday, 20. July 2015.

Ministar pravde, Nikola Selaković je 20. jula potpisao odluku o uspostavljanju radne grupe čiji je zadatak da izradi nacrt radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima. Na čelu radne grupe će biti Zoran Pašalić, predsednik Apelacionog prekršajnog suda (APS), a njeni članovi će biti predstavnici Ministarstva pravde, APS i sudije prekršajnih sudova, kao i zaposleni na JRGA projektu. 

Saznaj više