ENG SRB

Seminar - primena zakona o zaštiti uzbunjivača

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača 01. maja 2015. godine, kojim se propisuje da sve sudije koje će postupati u budućim slučajevima o navedenim nepravilnostima prođu specijalizovanu obuku i budu sertifikovani od strane Pravosudne akademije, JRGA je u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Svečano otvorene prostorije renoviranog prekršajnog suda u Šapcu

Danas su, u okviru JRGA projekta, svečano otvorene prostorije renoviranog prekršajnog suda u Šapcu, koji je obnovljen uz finansijsku podršku USAID-a i Ministarstva.

Prisutnima su se obratili ministar pravde g-din Nikola Selaković, ambasador Američkih Država g-din Majkl Kirbi, predsednik Prekršajnog apelacionog suda g-din Zoran Pašalić i predsednica prekršajnog suda u Šapcu g-đa Dragana Sinđelić.

 

JRGA nastavlja sa organizacijom Dana otvorenog suda za učenike srednjih škola

20. novembra, 2014. godine u Prekršajnom sudu u Čačku, organizovana je još jedna manifestacija u kojoj je učestvovalo 40 srednjoškolaca sa ciljem upoznavanja sa ulogom prekršajnog suda i njegovih sudija u pravosudnom sistemu Republike Srbije, kao i postupkom koji se vodi pred ovim sudskim organom i načinom njegovog rada.

JRGA je i ove godine podržala organizaciju godišnje konferencije Udruženja sudija prekršajnih sudova

Trodnevni događaj okupio je više od 350 sudija za prekršaje, sudije Apelacionog prekršajnog suda, predstavnike Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova - Odeljenja saobraćajne policije, Pravosudne akademije kao i goste sudije za prekršaje iz regiona, uključujući Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.

Organizovana je obuka o tehnikama intervjuisanja za revizore svrsishodnosti Državne revizorske institucije (DRI)

Trening je bio fokusiran na to kako pripremiti, sprovesti i dokumentovati rezultate razgovora sa raznim zvaničnicima, na osnovu prakse američke Kacelarije za odgovornu vlast (pandan srpskoj Državnoj revizorskoj instituciji).


JRGA u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača

Thursday, 29. January 2015.

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača 01. maja 2015. godine, kojim se propisuje da sve sudije koje će postupati u budućim slučajevima o navedenim nepravilnostima prođu specijalizovanu obuku i budu sertifikovani od strane Pravosudne akademije, JRGA je u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Do sada je sertifikat dobilo oko 100 sudija Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Novom Sadu i Kragujevcu i Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a planirano je da, do kraja aprila, u obuci učestvuje još oko 500 sudija.

Saznaj više

Započet novi ciklus obuka za ovlašćene podnosioce prekršajnih prijava o proceduralnim novinama uvedenim novim Zakonom o prekršajima

Thursday, 29. January 2015.

Juče je, u organizaciji JRGA projekta i u saradnji sa NALED-om, započet novi ciklus obuka za ovlašćene podnosioce prekršajnih prijava o proceduralnim novinama uvedenim novim Zakonom o prekršajima. Ukupno oko 400 zaposlenih u carinskoj i inspekcijskim službama sa teritorije cele Srbije biće uključeno u ovaj ciklus, koji bi trebalo da traje do sredine aprila meseca.

Saznaj više

Novi ciklus obuka na temu Osnove komunikacije i komunikacija sa korisnicima suda u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

Thursday, 29. January 2015.

U saradnji sa Pravosudnom akademijom, JRGA je organizovala novi ciklus obuka na temu Osnove komunikacije i komunikacija sa korisnicima suda u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u periodu 19-22 januar. Obuci je prisustvovalo oko 40 zaposlenih u prekršajnim sudovima iz različitih gradova u Srbiji, i to uglavnom referenata izvršenja i prijema, administrativno - tehničkih sekretara suda, sudijskih pomoćnika. Obuka je organizovana sa ciljem da se poboljša pristup građana sudskim službama, poveća poverenje javnosti u prekršajni sud kao i razumevanje o funkcionisanju prekršajnog suda.

Saznaj više

Održan drugi okrugli sto na temu - Razmena iskustva u primeni odredaba novog Zakona o prekršajima u oblasti izvršenja odluka

Thursday, 29. January 2015.

Prošle nedelje, 21. januara 2014. godine u prostorijama JRGA projekta, održan je drugi okrugli sto na temu “Razmena iskustva u primeni odredaba novog Zakona o prekršajima u oblasti izvršenja odluka”. Cilj okruglog stola je prilika da se periodično sastanu sudije izvršenja i pojedini predsednici prekršajnih sudova kako bi prodiskutovali aktuelna pitanja u vezi sa postupkom izvršenja, zajednički identifikovali probleme I pronašli najbolja rešenja, razmenili iskustva i međusobno pomogli u svakodnevnom radu. Okruglom stolu prisustvovalo je 22 sudija izvršenja iz 10 prekršajnih sudova kao i predsednik Prekršajnog apelacionog suda g. Zoran Pašalić. Kao rezultat okruglog stola formulisaće se zaključci koji će potom biti dostavljeni svim prekršajnim sudovima kako bi im koristili u svom svakodnevnom radu.

Saznaj više

Seminar - primena zakona o zaštiti uzbunjivača

Tuesday, 13. January 2015.

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača 01. maja 2015. godine, kojim se propisuje da sve sudije koje će postupati u budućim slučajevima o navedenim nepravilnostima prođu specijalizovanu obuku i budu sertifikovani od strane Pravosudne akademije, JRGA je u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Do sada je sertifikat dobilo oko 100 sudija Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Novom Sadu i Kragujevcu i Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a planirano je da, do kraja aprila, u obuci učestvuje još oko 500 sudija.

Saznaj više

Usvojen Zakon o zaštiti uzbunjivača

Tuesday, 13. January 2015.

Srbija je nedavno usvojila sveobuhvatni zakon kojim se obezbeđuje zaštita uzbunjivača, odnosno lica koja prijavljuju informacije u vezi sa povredom zakonskih propisa, kršenjem ljudskih prava i vršenjem javne vlasti u suprotnosti nameni koja je odobrena. Zakon propisuje da sve sudije koje će postupati u budućim slučajevima o navedenim nepravilnostima prođu specijalizovanu obuku i budu sertifikovani od strane Pravosudne akademije. 

Saznaj više