ENG SRB

Seminar - primena zakona o zaštiti uzbunjivača

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača 01. maja 2015. godine, kojim se propisuje da sve sudije koje će postupati u budućim slučajevima o navedenim nepravilnostima prođu specijalizovanu obuku i budu sertifikovani od strane Pravosudne akademije, JRGA je u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Svečano otvorene prostorije renoviranog prekršajnog suda u Šapcu

Danas su, u okviru JRGA projekta, svečano otvorene prostorije renoviranog prekršajnog suda u Šapcu, koji je obnovljen uz finansijsku podršku USAID-a i Ministarstva.

Prisutnima su se obratili ministar pravde g-din Nikola Selaković, ambasador Američkih Država g-din Majkl Kirbi, predsednik Prekršajnog apelacionog suda g-din Zoran Pašalić i predsednica prekršajnog suda u Šapcu g-đa Dragana Sinđelić.

 

JRGA nastavlja sa organizacijom Dana otvorenog suda za učenike srednjih škola

20. novembra, 2014. godine u Prekršajnom sudu u Čačku, organizovana je još jedna manifestacija u kojoj je učestvovalo 40 srednjoškolaca sa ciljem upoznavanja sa ulogom prekršajnog suda i njegovih sudija u pravosudnom sistemu Republike Srbije, kao i postupkom koji se vodi pred ovim sudskim organom i načinom njegovog rada.

JRGA je i ove godine podržala organizaciju godišnje konferencije Udruženja sudija prekršajnih sudova

Trodnevni događaj okupio je više od 350 sudija za prekršaje, sudije Apelacionog prekršajnog suda, predstavnike Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova - Odeljenja saobraćajne policije, Pravosudne akademije kao i goste sudije za prekršaje iz regiona, uključujući Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.

Organizovana je obuka o tehnikama intervjuisanja za revizore svrsishodnosti Državne revizorske institucije (DRI)

Trening je bio fokusiran na to kako pripremiti, sprovesti i dokumentovati rezultate razgovora sa raznim zvaničnicima, na osnovu prakse američke Kacelarije za odgovornu vlast (pandan srpskoj Državnoj revizorskoj instituciji).


Obuke u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću

Monday, 09. March 2015.

JRGA nastavlja sa obukama iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću za predsednike prekršajnih sudova u Srbiji. Tokom prošle i ove nedelje, oko 20 učesnika u Beogradu, Nišu i Novom Sadu završiće ovu dvodnevnu edukaciju.

Saznaj više

Odnosi sa javnošću - obuka za zaposlene u Prekršajnim sudovima

Friday, 27. February 2015.

Prošle nedelje, Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije organizovalo je dvodnevnu obuku u oblasti odnosa s javnošću namenjenu usavršavanju sudija i zaposlenih u prekršajnim sudovima. Obuka je realizovana uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA). 
Preko petnaest predstavnika prekršajnih sudova iz cele Srbije aktivno je učestvovalo na obuci na kojoj su obrađene sledeće teme: imidž sudija i sudova u javnosti, kako izgraditi odnose s medijima, vrste publike - javnosti kojoj se obraćaju, šta je vest danas i druge. 

Saznaj više

Projekat - Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja

Tuesday, 10. February 2015.

Udruženje tužilaca Srbije, u saradnji sa Savetovalištem protiv nasilja u porodici, realizuje projekat “Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja“, koji se finansira i sprovodi u okviru USAID – ovog projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Do sada je, okviru projekta, organizovano pet bilateralnih sastanaka koji su uključivali predstavnike Centra za socijalni rad, Osnovnog i Prekršajnog suda, Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, policijske službenike i advokate - članove mreže advokata specijalizovanih za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama porodičnog nasilja na teritoriji Republike Srbije.

Projekat je takođe uključivao organizaciju tv-debata, u kojima su učestvovali gospođa Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici i Sigurne ženske kuće i Prof. dr Slobodan Savić, spec. sudske medicine, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Debate su organizovane sa ciljem podizanja svesti javnosti o problemu porodičnog nasilja, kao i promovisanja postojeće mreže advokata specijalizovanih za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama porodičnog nasilja.

 

 

Saznaj više

Intervjuisanjem do informacija

Monday, 02. February 2015.

JRGA organizuje nova dva ciklusa obuka za članove tima za reviziju učinka Državne revizorske agencije, na temu "Intervjuisanjem do informacije", u periodu 30 januar - 6 februar u Beogradu. Fokus obuke će biti stavljen na to kako efikasno isplanirati, sprovesti i dokumentovati rezultate intervjuisanja javnih službenika.

Saznaj više

JRGA u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača

Thursday, 29. January 2015.

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača 01. maja 2015. godine, kojim se propisuje da sve sudije koje će postupati u budućim slučajevima o navedenim nepravilnostima prođu specijalizovanu obuku i budu sertifikovani od strane Pravosudne akademije, JRGA je u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Do sada je sertifikat dobilo oko 100 sudija Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Novom Sadu i Kragujevcu i Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a planirano je da, do kraja aprila, u obuci učestvuje još oko 500 sudija.

Saznaj više

Započet novi ciklus obuka za ovlašćene podnosioce prekršajnih prijava o proceduralnim novinama uvedenim novim Zakonom o prekršajima

Tuesday, 27. January 2015.

Juče je, u organizaciji JRGA projekta i u saradnji sa NALED-om, započet novi ciklus obuka za ovlašćene podnosioce prekršajnih prijava o proceduralnim novinama uvedenim novim Zakonom o prekršajima. Ukupno oko 400 zaposlenih u carinskoj i inspekcijskim službama sa teritorije cele Srbije biće uključeno u ovaj ciklus, koji bi trebalo da traje do sredine aprila meseca.

Saznaj više