ENG SRB

Svečano otvaranje suda u Pirotu

U sredu, 1. aprila 2015. godine ministar pravde Nikola Selaković, američki ambasador u Srbiji Majkl D. Kirbi i norveški ambasador u Srbiji Nils Ragnar Kamsvag zvanično će otvoriti nedavno renovirane prostorije Višeg, Osnovnog i Prekršajnog suda u Pirotu. Događaju će prisustvovati i predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda kao i predsednici sudova u Pirotu. Nakon uvodnih izlaganja, učesnici su obišli renovirane prostorije sva tri suda koja su smeštena u istoj zgradi u samom centru Pirota. 

Sastanak sudova partnera u Nišu

Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) je 19. i 20. marta organizovao sastanak sudova partnera u Nišu, koji je okupio predstavnike rukovodstva prekršajnih sudova iz cele zemlje u cilju diskutovanja o napretku koji je postignut na različitim poljima. Događaj su otvorili Vera Cvjetković, predsednica Prekršajnog suda u Nišu, i Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda. Nakon uvodnog govora, direktor JRGA projekta je održao prezentaciju o najnovijim dostignućima i događajima na Projektu, kao i o budućim planovima. 

Seminar - primena zakona o zaštiti uzbunjivača

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti uzbunjivača 01. maja 2015. godine, kojim se propisuje da sve sudije koje će postupati u budućim slučajevima o navedenim nepravilnostima prođu specijalizovanu obuku i budu sertifikovani od strane Pravosudne akademije, JRGA je u saradnji sa Pravosudnom akademijom započela sa organizacijom obuka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Svečano otvorene prostorije renoviranog prekršajnog suda u Šapcu

Danas su, u okviru JRGA projekta, svečano otvorene prostorije renoviranog prekršajnog suda u Šapcu, koji je obnovljen uz finansijsku podršku USAID-a i Ministarstva.

Prisutnima su se obratili ministar pravde g-din Nikola Selaković, ambasador Američkih Država g-din Majkl Kirbi, predsednik Prekršajnog apelacionog suda g-din Zoran Pašalić i predsednica prekršajnog suda u Šapcu g-đa Dragana Sinđelić.

 

JRGA nastavlja sa organizacijom Dana otvorenog suda za učenike srednjih škola

20. novembra, 2014. godine u Prekršajnom sudu u Čačku, organizovana je još jedna manifestacija u kojoj je učestvovalo 40 srednjoškolaca sa ciljem upoznavanja sa ulogom prekršajnog suda i njegovih sudija u pravosudnom sistemu Republike Srbije, kao i postupkom koji se vodi pred ovim sudskim organom i načinom njegovog rada.

JRGA je i ove godine podržala organizaciju godišnje konferencije Udruženja sudija prekršajnih sudova

Trodnevni događaj okupio je više od 350 sudija za prekršaje, sudije Apelacionog prekršajnog suda, predstavnike Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova - Odeljenja saobraćajne policije, Pravosudne akademije kao i goste sudije za prekršaje iz regiona, uključujući Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.

Organizovana je obuka o tehnikama intervjuisanja za revizore svrsishodnosti Državne revizorske institucije (DRI)

Trening je bio fokusiran na to kako pripremiti, sprovesti i dokumentovati rezultate razgovora sa raznim zvaničnicima, na osnovu prakse američke Kacelarije za odgovornu vlast (pandan srpskoj Državnoj revizorskoj instituciji).


Obuka o veštinama rukovođenja za članove rukovodstva Agencije za borbu protiv korupcije

Thursday, 09. April 2015.

JRGA projekat je organizovao obuku iz oblasti  veština rukovođenja i upravljanja promenama za članove rukovodstva Agencije za borbu protiv korupcije. U sklopu šireg programa jačanja institucionalnih kapaciteta Agencije, JRGA će i narednom periodu podržati rukovodstvo ove institucije u nameri da dalje unapredjuje svoje upravljačke kapacitete kroz nastavak ovakvih obuka. Nakon zahteva rukovodstva Agencije za borbu protiv korupcije upućenog u februaru, JRGA projekat je angažovao dva lokalna eksperta kako bi izradili poseban program obuke za unapređenje veština rukovodstva Agencije u ovim oblastima. Nakon izrade programa obuke, angažovani eksperti su održali obuke o veštinama rukovođenja na kojima su učestvovali direktor, zamenik direktora i šefovi odeljenja Agencije, u cilju unapređenja njihovih veština vezanih za efikasno upravljanje institucijom. 

Saznaj više

Svečano otvaranje suda u Pirotu

Thursday, 02. April 2015.

U sredu, 1. aprila 2015. godine ministar pravde Nikola Selaković, američki ambasador u Srbiji Majkl D. Kirbi i norveški ambasador u Srbiji Nils Ragnar Kamsvag zvanično će otvoriti nedavno renovirane prostorije Višeg, Osnovnog i Prekršajnog suda u Pirotu. Događaju će prisustvovati i predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda kao i predsednici sudova u Pirotu. Nakon uvodnih izlaganja, učesnici su obišli renovirane prostorije sva tri suda koja su smeštena u istoj zgradi u samom centru Pirota.

Saznaj više

Dodeljeni grantovi – 6. poziv za konkurisanje

Wednesday, 01. April 2015.

JRGA projekat je potpisao ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje inicijativa koje su odabrane u okviru 6. poziva za konkurisanje 1. aprila 2015. godine. Poziv za konkurisanje, objavljen krajem novembra 2014. godine, upućen je zainteresovanim organizacijama civilnog društva kako bi podnele predloge projekata koji se bave problemima korupcije, transparentnošću i odgovornom vlašću. Nakon postupka selekcije, ugovori o dodeli bespovratnih sredstava dodeljeni su sledećim organizacijama: 1) Partneri za demokratske promene Srbija; 2) Srbija u pokretu; 3) Transparentnost Srbija; 4) Share fondacija; i 5) Edukacioni centar Leskovac. Projekat će ovim partnerskim organizacijama civilnog društva pružiti podršku prilikom pokretanja projekata u trajanju od 10 do 12 meseci, čiji je cilj promovisanje otvorene, odgovorne i efikasne vlasti, borba protiv korupcije i loših administrativnih praksi, kao i učešće javnosti u dobroj upravi, kroz jačanje kapaciteta srpskih nezavisnih agencija i drugih partnera.

Saznaj više

Okrugli sto o najboljim praksama

Thursday, 26. March 2015.

Danas, u Aeroklubu u Beogradu, JRGA projekat je okupio sudije prekršajnih sudija iz cele zemlje kako bi diskutovali o naučenim lekcijama i najboljim praksama koje se primenjuju u Prekršajnom apelacionom sudu i prekršajnim sudovima. Glavni cilj sastanka bio je započinjanje diskusije o standardizaciji sudske prakse u prekršajnim sudovima, sa akcentom na sudskim praksama navedenim u Sudskom poslovniku, kao i o drugim problemima vezanim za sudske prakse. S obzirom na dinamiku i stalni razvoj sudske prakse, okrugli sto su vodile sudije Prekršajnog apelacionog suda, koji su razmatrali pravna načela i sudske odluke koje je doneo Prekršajni apelacioni sud, u cilju usaglašene primene novog Zakona o prekršajima i drugih praksi u okviru prekršajnih sudova. Zaključci i preporuke okruglog stola prosleđeni su svim prekršajnim sudovima u Srbiji. 

Saznaj više

Sastanak sudova partnera u Nišu

Friday, 20. March 2015.

Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) je 19. i 20. marta organizovao sastanak sudova partnera u Nišu, koji je okupio predstavnike rukovodstva prekršajnih sudova iz cele zemlje u cilju diskutovanja o napretku koji je postignut na različitim poljima. Događaj su otvorili Vera Cvjetković, predsednica Prekršajnog suda u Nišu, i Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda. Nakon uvodnog govora, direktor JRGA projekta je održao prezentaciju o najnovijim dostignućima i događajima na Projektu, kao i o budućim planovima. Nakon toga, zaposleni na JRGA projektu i sudije prekršajnih sudova održali su prezentacije o sledećim tematskim oblastima: MCCMS (Sistem za upravljanje predmetima prekršajnih sudova) i njegov uticaj na rad sudova; efikasno sprovođenje novog Zakona o prekršajima i potencijalne izmene Zakona; primena sporazuma o priznanju krivice; najbolje prakse u postupku izvršenja. Na sastanku su se vodile produktivne diskusije i dijalozi, koji su omogućili sudovima partnerima da predstave inicijative koje su sproveli uz podršku Projekta. Pored toga, ovaj događaj je olakšao formulisanje i širenje najboljih praksi u vezi sa sistemom za upravljanje predmetima, dostavom, sporazumom o priznanju krivice i mehanizmima izvršenja. 

Saznaj više

Odnosi sa klijentima – obuka za zaposlene u Agenciji za borbu protiv korupcije

Tuesday, 17. March 2015.

Nakon izrade posebno prilagođenog programa obuke početkom feburara, dva angažovana eksperta na JRGA projektu nastavila su sa održavanjem obuka na temu odnosa sa klijentima. Obuke su namenjene zaposlenima u Sektoru za postupanje po predstavkama Agencije za borbu protiv korupcije, kao i drugim zaposlenima. Tema prvog dana obuke bile su komunikacione tehnike u slučajevima čestih predstavki koje podnose građani i institucije, dok je drugi dan bio rezervisan za strategije za unapređenje interne komunikacije između članova tima i za stratešku komunikaciju sa partnerskim institucijama. Obuke su takođe pomogle učesnicima da nauče o različitim tehnikama i metodama rešavanja teških situacija, kao i o načinima boljeg ophođenja sa teškim klijentima. Ukupno 15 zaposlenih Agencije za borbu protiv korupcije je učestvovalo u obukama.  

Saznaj više